28 พฤษภาคม 2024
การลงทุน

กองทุนวัยเกษียณ เลือกอย่างไรให้ลงตัวกับชีวิตผู้สูงวัย

เมื่อชีวิตได้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณ คนส่วนใหญ่จะหยุดทำงาน ใช้เวลาพักผ่อนหรือท่องเที่ยว ทำให้ชีวิตหลังวัยเกษียณจำเป็นต้องมีเงินเก็บไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวันที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีบุตรหลานคอยเลี้ยงดู ไม่มีธุรกิจหรือไม่มีรายได้ต่อเนื่อง

สิ่งหนึ่งที่คนวัยเกษียณเลือกที่จะทำ เพื่อให้ตนเองยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง คือ การนำเงินเก็บหรือเงินที่ได้รับจากการเกษียณไปลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนและมีรายได้เข้ามาใช้จ่าย ซึ่งรูปแบบการลงทุนของคนวัยเกษียณก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบหรือความถนัดของแต่ละบุคคล โดยการลงทุนในกองทุนต่างๆ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สูงอายุนิยม เพราะมีกองทุนให้เลือกหลากหลาย ตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ มีคนคอยจัดการ ดูแลและบริหารแทนให้เรา ที่สำคัญมีเงินมากหรือน้อยก็ลงทุนได้ เรียกได้ว่ามีความยืดหยุ่นสูง มีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามที่เราต้องการด้วย

แต่เพราะจุดเด่นอย่างหนึ่งของกองทุน ที่มีความหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ ทำให้คนวัยเกษียณอาจจะเลือกไม่ถูกว่าจะลงทุนกองทุนสำหรับคนวัยเกษียณแบบไหนดี จึงจะเหมาะสมกับตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการ วันนี้จึงจะมาแนะนำ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า กองทุนวัยเกษียณ เลือกแบบไหนดี จึงจะมีรายได้ต่อเนื่องและตรงใจคนวัยเกษียณมาฝากให้พิจารณากันดู

3 วิธีเลือกกองทุนวัยเกษียณ
ปัจจุบันคนวัยเกษียณมีกองทุนมากมายหลายประเภท ให้เลือกลงทุนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล และตามไลฟ์สไตล์ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้สูงอายุอยากได้ผลตอบแทนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ อาทิ

 • กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย
 • กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
 • กองทุนรวมตราสารทุน
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
 • กองทุนตราสารหนี้

ซึ่งแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงการลงทุนแตกต่างกันไป รวมถึงให้ผลตอบแทน และค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปด้วย แต่หลักการลงทุนในกองทุนวัยเกษียณ ที่คนวัยเกษียณควรใช้พิจารณาเลือกกองทุนเพื่อลงทุนนั้น จะมี 3 เกณฑ์หลักๆ ในการเลือกหรือพิจารณาเพื่อความเหมาะสมนั้น ดังนี้

 1. สำรวจเงินที่ต้องใช้จ่ายประจำเดือน
  คนวัยเกษียณ จะต้องคำนวณว่าต้องใช้เงินสดในชีวิตประจำวันเดือนละเท่าไร เพื่อให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน หลังจากนั้นมาดูว่าเงินสดที่มี เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม่ หรือหากมีเงินสดเพียงพอในแต่ละเดือน เงินดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้ถึงเมื่อไหร่ หลังจากนั้นจึงเลือกกองทุนที่จะจ่ายผลตอบแทนกลับมาว่าให้ผลตอบแทนเท่าไร และเริ่มจ่ายผลตอบแทนเมื่อไหร่ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ต้องใช้ และช่วงเวลาที่ต้องการใช้เงินด้วย
 2. เลือกลงทุนกองทุนที่มีความเสี่ยงเหมาะสม
  คนที่อยู่วัยเกษียณไม่ควรลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ำจนเกินไป แต่ควรลงทุนในกองทุนวัยเกษียณที่มีความเสี่ยงเหมาะสมที่เรายอมรับได้ เพราะหากกองทุนมีความเสี่ยงสูงเกินไป อาจจะทำให้เงินทุนเราลดลงหรือเสียหายได้หากเกิดอะไรขึ้น หรือหากลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเกินไป อาจจะทำให้เราได้ผลตอบแทนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย หรือที่เราต้องการได้เช่นกัน
 3. ศึกษารายละเอียดกองทุนที่ตรงใจวัยเกษียณ
  สิ่งที่ควรพิจารณาต่อมา ในการเลือกกองทุนวัยเกษียณ ที่จะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนตรงกับความต้องการ คงต้องมาดูในรายละเอียดของแต่ละกองทุนว่าตอบโจทย์ต่างๆ ตรงใจคนวัยเกษียณหรือไม่อย่างไร ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับเรา
โดยดูว่ากองทุนนั้นเป็นกองทุนประเภทอะไร นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง เช่น ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นขนาดใหญ่ เป็นหุ้นในประเทศ หรือหุ้นต่างประเทศ มีสัดส่วนการลงทุนอย่างไรบ้าง มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องอะไรบ้าง เป็นต้น

ดูผลงานย้อนหลัง จ่ายผลตอบแทนอย่างไร
เพื่อให้เราได้เห็นว่า ในอนาคตเราจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเหมือนในอดีต แม้ว่าจะมีคำเตือนเสมอว่า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่เครื่องจะยืนยันถึงอนาคตได้ว่าผลตอบแทนจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม แต่อย่างน้อยก็เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้จัดการกองทุนว่าในอดีตสามารถทำผลงานได้ดีนั่นเอง และกองทุนวัยเกษียณที่ควรเลือก ควรเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้เรามีโอกาสได้ผลตอบแทนเช่นนั้นด้วย

เลือกกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่ำ
แม้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่หากค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บสูง แล้วเราไม่ได้ศึกษาหรือพิจารณามาก่อนหน้า ก็อาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเราอาจจะเสียดายกับเงินจำนวนนี้ที่ต้องเสียไปได้ ซึ่งนอกจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียแล้ว ความจริงก่อนการลงทุนต่างๆ เราควรศึกษาในรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน รอบด้าน ในทุกการลงทุนเสมออยู่แล้ว โดยดูได้จากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และ Fund Fact Sheet ที่บอกรายละเอียดทุกอย่างของกองทุน

การลงทุนในกองทุนของกลุ่มคนวัยเกษียณ เป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างรายได้จากเงินออมที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น กลับมาเป็นรายได้เพื่อใช้จ่ายในยามที่ไม่ได้ทำงานกินเงินเดือนประจำแล้ว ซึ่งในความจริงการลงทุนของคนวัยเกษียณ ยังสามารถทำได้อีกหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความชอบ ไลฟ์สไตล์ และความรู้ที่คนวัยเกษียณมี เช่น การลงทุนในทองคำ การฝากธนาคาร การซื้อสลาก เป็นต้น แต่ทุกการลงทุนของคนวัยเกษียณมีข้อพิจารณาที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เสมอ คือ ต้องไม่เป็นการลงทุนที่เสี่ยงจนเกินไป และต้องทำการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เงินทุนที่มีอยู่ต้องสูญหายหรือหมดไปกับการลงทุนนั่นเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

4 ค่ายรถยนต์ยักษ์ญี่ปุ่น ลงทุน 1.5 แสนล้านในไทย

ThaiSmartBiz

รัฐบาลดึงดูดลงทุนอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ดันไทยเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในภูมิภาค

ThaiSmartBiz

บล.พาย มาร์เก็ตแชร์พุ่ง ปิดดีลระดมทุน 350 ล้านบาท เร่งพัฒนาแอปฯ ดันลูกค้าโต 3 เท่า

ThaiSmartBiz