18 พฤษภาคม 2024
เทคโนโลยี

TMA ร่วมกับ depa (ดีป้า) จัดงาน Digital Dialogue 2024 ฉายภาพเทคโนโลยี AI ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เพื่อธุรกิจและการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงเตรียมจัดงาน Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อผู้บริหารจะได้นำไปพิจารณาสร้างกลยุทธการใช้งาน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมนำเสนอแนวคิดและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วย AI ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม นี้ ที่ห้อง Radiant, BDMS Connect Center โรงแรม Moevenpick BDMS Wellness Resort กรุงเทพ ถนนวิทยุ

งาน Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยวันแรกจะเน้นในเรื่องเทคโนโลยี AI ที่ผู้นำและผู้บริหารองค์กรควรรู้ เพื่อนำไปใช้งานและสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจการใช้งานของ Frontier AI, การใช้งาน AI อย่างสร้างสรรค์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีธรรมาภิบาล (AI Governance), การใช้งาน AI เพื่อความยั่งยืน (Green Intelligence), การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาว, การขับเคลื่อนการตลาดด้วย AI ให้พลิกสถานการณ์ธุรกิจ, การทำงานร่วมกันกับสมองกล (Humanoid) ทักษะ ความรู้ ที่จำเป็นต้องมี รวมไปถึงภาพรวมการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น จากองค์กรชั้นนำที่คว้ารางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023

คุณโสจิพรรณ วัชโรบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และประธานอนุกรรมการกลุ่ม Digital Technology Management Group สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การที่หลายองค์กรเริ่มหันมาใช้งาน AI เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโตและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ถือเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ แต่เมื่อเทคโนโลยีเริ่มเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานจำนวนมากขึ้น จึงถือเป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องหาความสมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการมีหลักธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในงานนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลอัพเดทและเจาะลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI แล้ว ยังจะได้เห็นตัวอย่างการใช้งาน AI ในด้านต่าง ๆ รวมถึง Use Cases จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ในส่วนของวันที่สอง จะเน้นในเรื่องการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดขึ้น โดยเริ่มต้นด้วยการเปิดโลกเทคโนโลยี AI โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีอย่างหัวเว่ย ที่จะมาอัพเดทการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ทั้งในด้านองค์กรและธุรกิจ ตอบโจทย์ด้านชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี, กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ทั้งในเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมไปถึงการจัดแสดงและนำเสนอผลงานโซลูชันล่าสุดจาก 25 ธุรกิจ Start-ups ที่โดดเด่น ที่พัฒนาขึ้นเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Smart Life & Smart Living) พร้อมลุ้นกันว่าธุรกิจ Start-up ใดจะคว้ารางวัล Start-ups Awards จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผศ. ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า “การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ (Smart City) คือ การทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพดี มีรายได้ที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 100% และต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน งาน Digital Dialogue 2024 ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ในงานนี้นอกจากจะมีการอัพเดทเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแล้ว ยังมี Start-up ถึง 25 รายที่จะมานำเสนอผลงานโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และชิงรางวัล Start-ups Awards”

งาน Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) – กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาขน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเอสซีจี

งานนี้ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ นักการตลาด และผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ไม่ควรพลาด!

สำหรับโปรแกรมงาน สามารถดูได้ที่ https://linktr.ee/DD2024 หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับราคาบัตรเข้างาน ได้ที่คุณภาณิชา 02-319-7677 ต่อ 271 หรือ panicha_j@tma.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอเอ็มเอฟเผย AI กระทบตำแหน่งงาน 40% ทำให้ความไม่เท่าเทียมเลวร้ายลง

ThaiSmartBiz

ญี่ปุ่นส่งยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จ

ThaiSmartBiz

ซีอีโอของโอเพนเอไอดอดพบผู้บริหารซัมซุง-เอสเคไฮนิกส์ที่เกาหลีใต้

ThaiSmartBiz