18 พฤษภาคม 2024
การลงทุน

SCC เผยกำไรปี 66 ที่ 2.5 หมื่นล้าน โต 21% แม้รายได้วูบ เหตุรับรู้รายการพิเศษ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น SCC รายงานหนังสือชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำส่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ก่อนตรวจสอบ) รวมทั้งคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ปี 2566 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 499,646 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง ประกอบกับสถานการณ์ตลาดในภูมิภาคที่อ่อนตัว และการไม่รวมยอดขายของ SCG Logistics เนื่องจากเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมจากการรวมธุรกิจ SCGJWD Logistics

และมีกำไรสำหรับปี 25,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อน ส่วนใหญ่จากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 แม้ว่าธุรกิจเคมิคอลส์มีส่วนต่างราคาขายลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ของโรงงานซีเมนต์ในภูมิภาค

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เอสซีจีมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 893,601 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 12,889 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กองทุนวัยเกษียณ เลือกอย่างไรให้ลงตัวกับชีวิตผู้สูงวัย

ThaiSmartBiz

ราคาทองวันนี้ล่าสุด 17 มกราคม 2567 ราคาคงที่ ราคาทองคำแท่ง บาทละ 34,100 บาท

ThaiSmartBiz

อุตสาหกรรมจีบ “ซาอุดีอาระเบีย” ลงทุนเหมืองแร่โปแตซ

ThaiSmartBiz