28 พฤษภาคม 2024
หุ้น

EASTW ถอดใจเลิกอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองหลังเห็นความเสี่ยงแพ้คดี “ท่อส่งน้ำ EEC”

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก และกรมธนารักษ์ เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1746/2564 ต่อศาลปกครองกลาง ต่อมา ศาลปกครองกลางได้เรียกคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มเติม กรณีคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมธนรักษ์ มีคำสั่งยกเลิกการคัดเลือกเอกชน เพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก และออกประกาศพร้อมหนังสือเชิญชวนการคัดเลือกเอกชนฉบับใหม่ เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย และเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับทราบคำพิพากษา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 27 ม.ค.67 นั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำพิพากษาศาลปกครองกลางเป็นเหตุเป็นผล และเมื่อวิเคราะห์แนวทางอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองตามที่ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายนำเสนอแล้ว เห็นว่ามีน้ำหนักที่จะห้กล้างคำพิพากษาของศาลปกครองกลางไม่เพียงพอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะไม่ชนะคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุด ประกอบกับการอุทธรณ์จะใช้เวลาและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมาก ในขณะที่บริษัทฯ มีธุรกิจและโครงการในอนาคต ซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องและได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ จึงควรรักษาความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานรัฐ โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณาด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรไม่ยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 49 วัน 1.31 แสนราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,149 ราย

ThaiSmartBiz

เปิดงบ ITD หลังร่วงหนัก 13.40% สะพัดขอเลื่อนจ่ายเงินต้นหุ้นกู้ยาว 2 ปี

ThaiSmartBiz

กอบศักดิ์ พอใจ 3 สัปดาห์ ซื้อกองทุน Thai ESG กว่าแสนคน

ThaiSmartBiz