28 พฤษภาคม 2024
การเงินและการธนาคารหุ้น

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 49 วัน 1.31 แสนราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,149 ราย

ปลัดมหาดไทยเผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ วันที่ 49 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 131,167 ราย มูลหนี้ 8,564 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,149 ราย ส่วนกรณีไม่ได้รับความร่วมมือ ดำเนินคดีแล้ว 58 คดี ใน 23 จังหวัด

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 49 (เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566) โดยข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.00 น. มีมูลหนี้รวม 8,564.376 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 131,167 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 112,182 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 18,985 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 96,309 ราย

งหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 11,020 ราย เจ้าหนี้ 6,939 ราย มูลหนี้ 766.095 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,352 ราย เจ้าหนี้ 4,674 ราย มูลหนี้ 352.376 ล้านบาท
  3. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,846 ราย เจ้าหนี้ 3,226 ราย มูลหนี้ 367.781 ล้านบาท
  4. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,842 ราย เจ้าหนี้ 3,646 ราย มูลหนี้ 318.254 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,440 ราย เจ้าหนี้ 2,817 ราย มูลหนี้ 282.087 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 203 ราย เจ้าหนี้ 200 ราย มูลหนี้ 11.635 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 281 ราย เจ้าหนี้ 197 ราย มูลหนี้ 19.231 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 346 ราย เจ้าหนี้ 256 ราย มูลหนี้ 10.968 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 418 ราย เจ้าหนี้ 316 ราย มูลหนี้ 17.750 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 455 ราย เจ้าหนี้ 322 ราย มูลหนี้ 22.641 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 10,901 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,149 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 941.247 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 572.535 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 368.712 ล้านบาท

ส่วนจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดนั้นยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,962 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 109 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 229.873 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 9.159 ล้านบาท

ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 220.714 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 58 คดี ใน 23 จังหวัด

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ใช้กลไกระดับพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งให้ทุกพื้นที่ดำเนินกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียน เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วที่สุด

พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำทุกอำเภอได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง หนุนเสริมเพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยร่วมกับภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน นำเข้าสู่หนี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม จึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวก และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กอบศักดิ์ พอใจ 3 สัปดาห์ ซื้อกองทุน Thai ESG กว่าแสนคน

ThaiSmartBiz

“ธนาคารออมสิน” ลุ้นตั้งเอเอ็มซีบริหารหนี้เสีย

ThaiSmartBiz

หุ้นไทยปี 2567 ผ่านมาแล้วเกือบ 10 วัน ทำไม “ต่างชาติ” ยังขายไม่หยุด

ThaiSmartBiz